Teachers

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের ন্যায় শিক্ষকদের ভূমিকাও কিছু কম নয়। আমাদের কাছে কিছু তথ্য সূত্র থেকে আমরা নিম্নলিখিত পঞ্জিকা টি তুলে ধরলাম , এবং ভবিষ্যতে এটির আরো পরিপূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দর্শকমাধ্যম কে জানানো হছে যে, আপনি অথবা আপনারা যদি এই রকম কোনো নাম জানা থাকে দয়া করে আমাদের শিক্ষক আর্কাইভ বিভাগে যে খুব তালিকাভুক্ত করুন.

Teachers

 • Mr. Amarendra Nath Sengupta 1961 ( Not Sure
 • Sri Sudhir Kumar Mitra 1961 ( Not Sure
 • Mr. Twentyman
 • Mr. Grves
 • Ishan Chandra Bannerjee
 • Sri Radha Govinda Das (Former Headmas
 • Mr. Cantofar (Former Headmas
 • Sri Shibchandra Some 1886 (Former He
 • Sri Nandalal Das 1893 (Former He
 • Sri Hari Prashad Bannerjee 1896 (Former He
 • Sri Khirod Chandra Ray Chodhuri (Former Headmas
 • Kailash Bhattachrya (Former Headmas
 • Barada Prashad Ghosh (Former Headmas
 • Mahamadd Ajijul Hauk (Former Headmas
 • Roy Bahadur RashyaMay Mitra (Former Headmas
 • rabin pal
 • PKB
 • DKN
 • dilip samal
 • P.K.M 1985-2013
 • arijeet roy
 • Amitabha Pal
 • ROBIN PAL
 • Mr.Nirmal Kr Bhowmik 1992(Former Headmaster
 • Sri Kamal Krishna Mukherjee (KKM)
 • Sanjib Kumar De
 • Sucharit Kumar Bose
 • Debashish Roy
 • Alok Kumar Bhowmik
 • Tridib Ranjan Sarkar(TRS)
 • Bhanu Mohan Adhikari(BMA)
 • Kamal Mondal(KM)
 • Nibedita Tarafdar(NT)
 • Asit Kumar Bhattacharya
 • Sambhu Nath Bhattacharjee(SNB)
 • Bhola Nath Bhattacharya (BNB)
 • Pabitra Kumar Sarkar(PKS)
 • Shailaja Kanta Mukhopadhyay(SKM)
 • ChittaRanjan Kar(CRK)
 • Basudeb Karmakar, Asst HeadMaster
 • Mumtaz Begum
 • Pushpa De
 • Jharna Dasgupta
 • Sukumar Ghosal (SG)
 • Sukumar Banerjee (SB)
 • Nandan Basu (NB)
 • Ratnakar Haldar (RH)
 • Deshbandhu Sai (DS)
 • Sanat Kumar Das (SKD)
 • Dipak Kumar Nag (DKN)
 • Debabrata Bagchi
 • Nimai Kundu
 • Bijan Kumar Bishnu
 • Shyam Narayan Bandyopadhyay
 • Pabitra Kumar Banerjee (PKB)
 • Pabitra Kumar Adhikari (PKA)
 • Anutosh Chakrabarty (AC)
 • Rabindra Nath Halder (RNH)
 • Anil Kumar Basu
 • Shyamal Kumar Bandyopadhyay
 • Shyamal Kumar Ganguly
 • Bradley 1985
 • RABIN PAUL (RP) 1984
 • JUGAL KISHORE ADHYA 1983
 • DR BIBHUTI BHUSAN SAHA 1982
 • ASHOK MUKHERJEE
 • MADHURI MOHAN BASU
 • Panna Lal Purakait
 • Asit Kumar Bhattacharyya
 • Samarendra Nath Bhadra
 • Tridib Ranjan Sarkar
 • Goutam Dasgupta
 • KUNTAL GHOSH 2005--2012
 • Bradley 1985
 • NANDAN KUMAR BASU
 • PARTHA SARATHI DAS
 • sudip
 • Mark 1985
 • MADHUSUDAN BHATTACHARYYA
 • Madhusudan mukherjee
 • sipta
 • Nimia kundu 1969
 • JimmiXS 1985
 • JimmiXS 1985
 • Barnypok 1985
 • Kamana mishra5
 • JimmiXzSw 1985
 • Ap
 • Mohit Mohan Ghish HM 1970s
 • Purnababu Morning Section 1970s
 • Putuldi Morning Section 1970s
 • Jyotsnadi Morning Section 1970s
 • Malatidi Morning Section 1970s
 • Nabinbabu Games dept 1970s
 • Kantibabu Games dept 1970s
 • Madhuribabu Work Education 1970s
 • Sanatanbabu Drawing Arts 1970s
 • Sukanta ghose Assistant teach
 • Sukanta ghose Assistant teach
 • Sukanta ghose Assistant teach
 • Abhijit Datta 1969-1981
 • Barnypok 1985